★ASTROSPACE★

دنیای نجوم

سالروز مرگ ورنر هایزنبرگ (۱ فوریه ۱۹۷۶)

ورنر هایزنبرگ، فیزیکدانی آلمانی بود که به همراه ماکس بورن و پاسکال جوردن رهیافت ریاضیاتی جدیدی با عنوان صورت بندی ماتریسی مکانیک کوانتمی ابداع کردند که جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۳۲ را برایشان به ارمغان آورد. او در سال ۱۹۲۷ اصل عدم قطعیت را ارائه داد که به همراه دیگر اصول اساسی مکانیک کوانتمی، مناقشات فلسفی بسیاری را برانگیخت.

ورنر هایزنبرگ

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 17:43  توسط نیلوفر فراهانی  | 

معرفی سایت

Astronomical Art

Run by former astronomer turned illustrator and writer Mark A. Garlick, space-art.co.uk is brimming with more than 160 examples of Garlick's astronomically accurate space art. For those interested in his astronomy books, which he writes as well as illustrates, check out www.markgarlick.com. The artist accepts commissions and licenses his images for publication in books and magazines.


www.markgarlick.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ بهمن۱۳۸۹ساعت 15:23  توسط نیلوفر فراهانی  | 

Astronomy Picture of the Day


Astronomy Picture of the Day
2010 May

It's been a long trip for the Martian rover Opportunity. Last week Opportunity surpassed Viking 1 as the longest running mission on Mars, now extending well over six years. Pictured above, Opportunity's tire tracks cross a nearly featureless Martian desert, emanating from a distant horizon. Landing in 2004 in Meridiani Planum, the robotic Opportunity has embarked on its longest and most dangerous trek yet, now aiming to reach large Endeavor Crater sometime next year. Endeavor, it is hoped, holds new clues to the ancient geology of Mars and whether Mars could once have harbored life

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۵ خرداد۱۳۸۹ساعت 15:59  توسط نیلوفر فراهانی  | 

Quick Start Guide


Quick Start Guide
to Beginner Digital Astrophotography


If you have a digital camera and want to try your hand at astrophotography, but don't really know where to start, you've come to the right weblog!

I'll try to give you a little bit of basic information here on these Quick Start web page to get you started. You'll find more on the rest of this weblog,.

You can get started taking astronomical pictures with almost any kind of camera. You'll be able to shoot beautiful twilight pictures of the Moon and planets and constellations with just a camera on a tripod.

If you have a telescope, you'll also be able to shoot the Moon, and even close-ups of craters on the Moon.

To shoot deep-sky objects like galaxies and nebulae, you will need a telescope on an equatorial mount to track the stars so you can use the long exposures required for these faint objects. You can use a computerized altazimuth mount to shoot brighter deep-sky objects, but you really need something like a German-equatorial mounting with motor drives on both axes to do any kind of serious long-exposure deep-sky astrophotography.


You can get started taking simple astrophotos, such as of constellations, with almost any kind of digital camera. A tripod helps, but you don't really even need one of those.

First lets go over some quick facts and terms about digital cameras


Shutter Speeds, Aperture, ISO


Except for the moon, the stuff we want to shoot in the night sky is pretty faint. That means we need to record as much light as we can. Cameras control the amount of light taken in a picture by two basic ways. There is a shutter that opens and lets light hit the digital sensor in the camera, and there is a variable-sized hole, called the aperture or diaphragm, in the camera lens. If we leave the shutter open longer, we record more light. If we use a larger hole, we let more light in. Nothing complicated here.

Shutter speeds run in fractions of a second, usually around 1/1,000th of a second at the shortest exposure to many seconds at the longest. Most DSLRs also have a setting called "bulb" that keeps the shutter open as long as you press the shutter button down

Aperture settings run in a crazy series of numbers like f/2.8, f/4, f/5.6, and f/8. Confusingly, the smaller the number, the larger the hole in the diaphragm. So, f/4 is a bigger hole than f/8.

Most cameras also have a way to change their "sensitivity". This is kind of a trick setting though. You can't really change the sensitivity of the sensor in the camera, but you can adjust a setting called the ISO, which is sort of like a multiplier factor. ISOs may run from 100 to 400 in simple cameras, or up to 800, 1600 or 3200 in more expensive cameras. The higher the ISO number, the brighter the resulting image will be. Unfortunately, the noise, or grain, gets worse at the higher ISOs, but we won't worry about that for now.

To get started, you will have to figure out how to get your camera to use as long a shutter speed as possible, at as wide an aperture as possible, and at as high an ISO as possible. Unfortunately, you may have to read the manual to learn how to do this. Sorry. Your other option is to just dig around in the camera's menus looking for these settings, but sometimes they can be hard to find and not labeled very clearly.

Set the camera on manual exposure if it has that setting. Then set the lens to its widest opening, usually f/2.8. Set the ISO to the highest it will go, usually 400 for simple point and shoot cameras. If the camera doesn't have a manual exposure setting, set it to night mode

About focus,white balance and the rest of the introduction topics,come back later
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط نیلوفر فراهانی  | 

هشدار براي رصد خورشيد گرفتگي

رصد خورشید گرفتگی جزیی 25 دی ماه 1388

اين خورشيد گرفتگي در ايران به وقت رسمي ( نصف النهار مرزي ايران) در 25 دی ماه 1388 از ساعت 9 و 20 دقيقه  تا 9 و 30 آغاز مي شود و تا ساعت 11 و 30 دقيقه ادامه دارد. بهترين نقطه مشاهده گرفت در ايران در شهرهاي مرکزی و جنوبي کشور است و هرچه به سمت شهرهاي شمالي کشور حرکت کنيم کمترين مقدار کسوف مشاهده مي شود.

هشدار براي رصد خورشيد گرفتگي

براي رصد اين پديده لازم است از فيلتر و عینک های مناسب استفاده شود.رصدگران قبل از رصد کسوف لازم است فيلترهاي خود را بررسي کنند تا نسبت به وجود سوراخ و پارگي در سطح آن اطمينان حاصل کنند در غير اين صورت دچار آسيبهاي جدي در ناحيه چشم مي شوند.

برای تهیه عینک های استاندار خورشید گرفتگی در اصفهان به نشانی زیر مراجعه نمایید:

اصفهان - میدان انقلاب - ابتدای چهارباغ - مجتمع سیتی سنتر - طبقه دوم - شماره 532 - آسمان پارس

تلفن : 2331313       09133273574
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ دی۱۳۸۸ساعت 14:42  توسط نیلوفر فراهانی  | 

تعیین جرم مشتری به وسیله اقمارش :

تعیین جرم مشتری به وسیله اقمارش :   

مشتری بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی ماست که با فاصله چندین واحد نجومی از خورشید به دور آن بر می گردد .

جرم مشتری درصد بزرگی از جرم سیارات منظومه شمسی را در بر می گیرد و راههای بسیاری نیز برای تعیین جرم آن وجود دارد که از آن جمله می توان تعیین جرم مشتری به وسیله اقمارش را نام برد .

در این روش با رصد در طی یک شب و دقت در در انداز گیری و تعیین فاصله اقمار مشتری از آن می توان با کمک گرفتن از فرمول های ساده جرم این سیاره غول پیکر را به دست آورد .

در یک شب رصدی اگر با کوچکترین ابزار اپتیکی که در اختیار دارید به سمت مشتری نشانه روید ، می توانید اقمار گالیله ای آن را مشاهده کنید .

اگر در طول شب یکی از اقمار مشتری را مد نظر بگیرد و در فواصل زمانی معین به طور مداوم آن را رصد کنید می توانید با عکس برداری در هر فاصله زمانی و یا با طرح زدن از موقعیت قمر و مشتری نسبت به یکدیگر فاصله ظاهری این دو جرم را به دست آورید ( دقت کنید فاصله مرکز به مرکز ) بعد از سپری کردن شب رصدی با بررسی عکس ها و یا طرح هایی که از آسمان در اختیار دارید و با به دست آوردن فاصله ظاهری قمر مشتری در تمام فواصل زمانی تعیین مقیاس نقشه و یا طرح خود به کارتان ادامه دهید و با در دست داشتن این اطلاعات فاصله حقیقی قمر تا مشتری را در هر بازه ی زمانی حساب کنید ، بعد از آن با کمک گرفتن از برنامه هایی مانند Excel و با کشیدن نمودار تعیین کنید که در چه بازه زمانی مشتری و قمر بیشترین فاصله را داشته اند .

با به دست آوردن این کمیت و با استفاده از قانون سوم کپلر می توانیم دوره تناوب قمر را حساب کنیم . P^2=a^3 در این روش فاصله بر حسب واحد نجومی (Au) می باشد که به همین دلیل شعاع مدار را به کسری از واحد نجومی تبدیل می کنیم و با قرار دادن اعداد در فرم نیوتونی قانون سوم کپلر جرم جسم مرکزی که همان مشتری است را حساب می کنیم .

بعد از انجام دادن این مراحل می توانیم با مقایسه حاصل به دست آمده با مقادیر اندازه گیری شده و معتبر درصد خطای کار خود را به وسیله این فرمول حساب کنیم و در صورت اختلافات فاحش صرف نظر از مشکلات محاسباتی به دنبال اشکال کار بگردیم .     

مقیاس : 10^10* 2029

   بر اساس نمودار بالا در بین زمان 7 و 8 قمر یو دورترین فاصله را داشته است . و بر اساس مقیاس طر هایمان از مشتری  این فاصله 4.3510*10^10 می باشد.  بر اساس  آنچه در توضیح  بالا گفته شد   جرم مشتری به مقدار26^10*5.91  به دست آمد .

 

به دست آوردن سرعت نور به روش رومر :

در این روش نیز برای به دست آوردن سرعت نور از مشتری کمک می گیریم .

اگر حرکت اقمار مشتری به دور آن را به صورت منظم مد نظر بگیریم می توانیم حساب کنیم که در زمان های مشخص گرفت هایی بین مشتری و اقمار آن رخ می دهد ، در این صورت اگر یکی از اقمار مشتری را به صورت خاص دنبال کنیم در یک بازه زمانی ( که نسبتا طولانی است ) می توانیم لحظات گرفتگی را پیش بینی کنیم . در این میان نکته مهم   جا به جایی زمین در مدارش نسبت به مشتری است که فاصله را دور تر و یا نزدیک تر می کند ( به اندازه نیمه قطر اطول مدار زمین ) همین مسئله سبب می شود که نور دیر تر و یا زودتر به زمین برسد و یک اختلاف زمانی بین لحظه ای که ما برای شروع و یا پایان گرفت پیش بینی کرده ایم به وجود می آید . به دلیل طولانی بودن مدت زمان لازم برای انجام این پروژه ی رصدی می توانیم از دیتاهای اعلام شده استفاده کنیم و با استفاده از فرمول ساده ی

V=d/t سرعت نور را حساب کنیم.

299330000/1000=299330km/s(نیم قطر اطول زمین )

 

تعیین فاصله ی زحل از زمین به وسیله ی سایه ی آن روی حلقه هایش:

زحل این زیباترین سیاره منظومه شمسی در مقام ششمین سیاره به دور خورشید می گردد و جذابیت مسحور کننده ی خود را نمایان می سازد . به این جهت این سیاره از دیر باز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد توجه قرار می گرفته است .

فاصله ی هر سیاره از زمین یکی از شاخصه های مورد توجه هر جرم سماوی می باشد که در مورد زحل نیز به همین منوال است .

یکی از راههای ساده ی به دست آوردن فاصله ی زحل از زمین استفاده از سایه ی آن روی حلقه هایش می باشد .

در این روش در یک شب می توانیم با رصد زحل به وسیله یک تلسکوپ و عکاسی و یا به وسیله طرح زدن از آن طول ظاهری سایه ی روی حلقه ها را تعیین کنیم.

از آن جایی که تهیه این تلسکوپ ممکن است برای تمام منجمان آماتور مقدور نباشد ، می توان از عکس هایی که در تاریخ های مشخص از زحل گرفته شده است استفاده کرد و طول ظاهری سایه را حساب نمود .در این حالت ما در فرض مسئله ی مطرح شده طول شعاع زحل و شعاع زحل به علاوه طول حلقه های آن را داریم و همچنین فاصله ی زحل تا خورشید و زمین تا خورشید را نیز در دست داریم و با داشتن تاریخ عکس و یا طرحی که از زحل در اختیار داریم می توانیم به وسیله ی نرم افزارهایی مانند starry night” “ جدایی زاویه ای زمین و زحل را حساب کنیم و با داشتن این اطلاعات به راحتی می توانیم فاصله ی زحل تا زمین را حساب کنیم .

ما بر اساس عکسی که در تاریخ 28.1.1999 گرفته شده بود و جدایی زاویه ای 78.9 را نشان می داد توانستیم  فاصله ی زمین تا زحل را 9^10*3.7  به دست بیا وریم  .


 به دست آوردن شعاع زمین :

به دست آوردن شعاع زمین از راههای مختلف بعد از ثابت شدن گرد بودن زمین ، حساب کردن دقیق مقدار شعاع زمین یکی از کارهای اساسی و مهمی بود که تقریبا هر کسی اقدام به انجام آن می کرد و گاهی اوقات راهی بود که به یک باره کروی بودن زمین را اثبات می کرد و شعاع آن را نیز به دست می آورد .

یک روش ساده برای به دست آوردن شعاع زمین ، استفاده از تفاوت زمان غروب یا طلوع خورشید در ارتفاع های مختلف است . به این صورت که به فرض شما در کنار ساحل   نشسته اید و در ارتفاع صفر نظاره گر غروب خورشید هستید بعد از رویت غروب بالاترین قسمت خورشید بلند می شوید و می ایستید در این حالت به طور متوسط 1/7m جا  به جایی ارتفاع داشته اید و در این حین شما هنوز خورشید را می بینید تا زمانی که دوباره بالاترین ناحیه آن ناپدید شود .

اگر بین این دو لحظه که غروب را مشاهده کرده اید یک زمان سنجی ساده را انجام داده باشید می توانید به راحتی شعاع زمین را حساب کنید .

360     24                                                                                          

            X         11.01"                X=0.04625

R=h cosX/1- cosX = 5.2*10^6

برای دقت بالا تر در بدست آوردن پاسخ می توانیم از نجوم کرو ی و مثلث کروی استفاده کرده  و مسئله را حل  کنیم  .                                                                             


صور فلکی :

صورت های فلکی از جمله قدیمی ترین نمادهای نجومی بشری اند که همراه با اسطوره هایشان تا به امروز به جا مانده اند .

حال اگر ما در یک شب به آسمان نگاه کنیم و صور فلکی را تصور کنیم که تا کنون وجود نداشته اندو برای آنها اسطوره هایی را در نظر بگیریم قادریم آسمان را آن گونه که خودمان می خواهیم تقسیم بندی کنیم . این یکی از پروژه هایی است که ما در طی این تابستان برای انجام آن کوشش نمودیم . در پایان این مراحل می توانیم با ساخت یک گردونه آسمان ، صور فلکی خود را به دیگران نیز معرفی کنیم .   در پی رو این ایده ی جذاب برای آشنایی بیشتر با آسمان ما با ساخت طرح ها ی مختلفی مثل سالن اپرا  داستان هری پاتر و.... خود نیز گردونه هایی از نقشه ی جدید  آسمان را تهیه کردیم .  

منبع :  

www.skyandtesope.com

Google image search

نجوم دینامیکی/رابرت تی.دیکسون / مرکز نشر دانشگاهی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۱ مهر۱۳۸۸ساعت 16:54  توسط نیلوفر فراهانی  | 

لباسهای فضایی جدید

دانشمندان موسسه فن‌آوري ماساچوست در آمريكا در تلاش براي طراحي نوع جديدي از لباسهاي فضايي هستند كه به فضانوردان امكان مي‌دهد در لباسهاي فضايي تحرك بيشتري داشته باشند. یکی از محققان موسسه فن‌آوري ماساچوست در اين زمينه مي گويد: « در طول 40 سال اخیر که انسانها به فضا سفر كرده‌اند، لباسهاي فضايي كه به تن مي‌كردند تغييرات اندكي داشته است. اين لباسهاي فضايي شامل انبوهي از سامانه‌ها و تجهيزات بودند تا از آنها در برابر خطرات احتمالي حفاظت كند اما در عين حال توانايي فضانوردان در ميان اين تجهيزات براي حركت كردن و جابه جايي بسيار محدود مي‌شود. »

 

دکتر داوا نيومن، استاد سيستم‌هاي مهندسي فضايي و فضانوردي در اين موسسه مشغول طراحي يك لباس فضايي زيبا و پيشرفته موسوم به « بيوسوئيت » است كه از تركيب نايلون و اسپاندكس ساخته مي‌شود. وي در طراحي اين لباس به مرد عنكبوتي مي‌انديشد. اين استاد به همراه چندين دستيار خود مدت هفت سال است كه بر روي اين پروژه مشغول به فعاليت هستند. نمونه‌هاي اوليه از لباس‌هاي فضايي كه اين گروه توليد كرده‌اند هنوز آماده پرواز نيست اما نشان مي‌دهند كه اين گروه در دستيابي به اهدافشان نزديكتر مي‌شوند. پيش بيني مي‌شود كه بيوسوئيت تا زمان آغاز ماموريت آژانس فضانوردي آمريكا (ناسا) براي اكتشافات مريخي در حدود 10 سال آينده آماده شود.

منبع : Space.Com
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۳ شهریور۱۳۸۸ساعت 1:46  توسط نیلوفر فراهانی  | 

New images released today by ESO

New images released today by ESO delve deep into the star-forming furnace of RCW 38, a dense cluster located 5,500 light years away towards the constellation Vela.

Like the Orion Nebula Cluster, RCW 38 is enveloped in a nascent cloud of dust and gas from which new stars are born. These young stars bombard their companions – other stars and planetary systems – with blistering radiation and powerful winds, an environment in which astronomers believe our own Solar System may have emerged.

 

"By looking at star clusters like RCW 38, we can learn a great deal about the origins of our Solar System and others, as well as those stars and planets that have yet to come," says Kim DeRose, lead author of the new study. Astronomers have determined that most stars, including the low mass red stars that outnumber all others in the Universe, originate in these matter-rich locations, making them ideal natural laboratories in which to study the different stages of star and planet formation.

The team used the NACO adaptive optics instruments on ESO's Very Large Telescope to obtain the sharpest images of RCW 38 yet. Focusing on the heart of the cluster where hot, massive star IRS2 resides, the team made the dramatic discovery that this giant star is in fact a binary system separated by 500 times the Earth-Sun distance.  

The new images also revealed a handful of protostars that are holding on to life despite being bathed in intense ultraviolet radiation blasted out by IRS2. These stellar babies may not evolve into fully-fledge stars, however, for the radiation here is energising and dispersing the material that might otherwise collapse into new stars. Surviving discs may eventually, over the course of several million years, spawn planetary systems like our own.

If the intense radiation from new born stars wasn't enough, the crowded stellar nursery also has to contend with frequent supernova blasts as the elderly population of stars scream out their deaths. Material scattered through the local neighbourhood in these blasts eventually gets swept up as ingredients to build the next generation of stars.

Exotic forms of chemical elements and rare isotopes are created in these dying stars, some of which have been detected in our own Sun, suggesting that it formed in a chaotic star cluster like RCW 38 rather than a calmer part of the Milky Way.

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۱ مرداد۱۳۸۸ساعت 0:32  توسط نیلوفر فراهانی  | 

كسوف تيرماه

در سال جاري ايرانيان به تماشاي سه گرفتگي خواهند نشست كه يكي خسوف و دو گرفتگي ديگر از نوع كسوف خواهند بود.

1- خورشيد گرفتگي كلي: چهارشنبه 31 تيرماه در مركز و شرق ايران به صورت جزئي قابل رؤيت است. در تهران قرص گرفته خورشيد در حالي طلوع مي كند كه مراحل باز شدن را سپري مي كند. اين گرفتگي در ساعت 6 و 16 دقيقه بامداد به وقت مركزي پايان مي يابد. اين گرفتگي در بخشي از كشورهاي هند، نپال، بوتان، بنگلادش، ميانمار، چين و جزاير جنوبي ژاپن به صورت كلي ديده مي شود. اين گرفتگي در آسيا جز بخشي از جنوب آن به صورت جزئي ديده مي شود. در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري از اين گرفتگي در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

 

2- ماه گرفتگي جزئي: پنج شنبه 10 دي ماه در تمام ايران قابل رؤيت است. اين گرفتگي در ساعت 22 و 22 دقيقه آغاز شده و در ساعت 23 و 24 دقيقه به وقت مركزي ايران پايان مي يابد. حداكثر پوشيدگي قرص ماه 4 درصد خواهد بود. اين گرفتگي در آسيا، اروپا، آفريقا و استراليا قابل رؤيت است. قابل ذكر است كه ساعت محاسبه شده براي مراحل ماه گرفتگي مربوط به ورود ماه به سايه زمين است و گذر ماه از نيم سايه، مبناي وجوب شرعي نماز آيات نيست.

 

3- خورشيدگرفتگي حلقوي: جمعه 25 دي ماه در ايران به صورت جزئي قابل رؤيت است. اين گرفتگي در ساعت 9 و 21 دقيقه آغاز شده و در ساعت 11 و 30 دقيقه به وقت مركزي ايران پايان مي يابد. در تهران، ماه در ساعت 10 و 23 دقيقه، حداكثر 7 درصد از قرص خورشيد را مي پوشاند. زمان و حداكثر ميزان پوشيدگي در ساير نقاط ايران با تهران متفاوت است. اين مقدار از حداكثر 26 درصد در جنوب شرق تا حداقل 4 درصد در شمال غربي كشور متغير است. اين گرفتگي در بخشي از كشورهاي جمهوري آفريقاي مركزي، زئير، اوگاندا، كنيا، جزاير مالديو، جنوب هند، سري لانكا، بنگلادش، ميانمار و چين به صورت حلقوي ديده مي شود. اين گرفتگي در بيشتر آسيا، مركز و جنوب اروپا و آفريقا(جز شمال غرب و بخش كوچكي از جنوب آن) به صورت جزئي مشاهده مي گردد.

منبع : شوراي مركز تقويم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۸۸ساعت 13:5  توسط نیلوفر فراهانی  | 

what is APOD???

برای دریافت عکس های زیبایی از کیهان و اجرام آن می توانید به سایت:

www.apod.nasa.gov

مراجعه کنید. این سایت یکی از برترین سایت های عکس می باشد که از سال 1995 هر روز عکس دقیقی از کیهان را بر روی خود قرار داده برای دریافت عکس های سال های قبل بر روی Archive کلیک کنید.

همچنین ترجمه ی فارسی این سایت که تعداد عکس های خیلی کمتری دارد

www.apod.nojum.ir


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۸ تیر۱۳۸۸ساعت 19:16  توسط نیلوفر فراهانی  | 

مطالب قدیمی‌تر